Archive for the ‘Köksrenovering’ Category

Att tänka på

När det är dags att renovera badrum  finns det en del att tänka på.  Här har vi några punkter att tänka på inför renoveringen som kommer att hjälpa både er och oss.

1. När du går till butiken för att titta på kakel, ta med mått på badrummet inkl placering av befintligt avlopp och innkommande vatten till badrummet. I affären kan du få hjälp med det mesta från planlösning och 3D ritning till färdig beställning av material och inredning.

2.  Ring oss och boka ett möte för en kostnadsfri offert. Vi går då igenom ritningen tillsammans med er och ser till att alla era idéer är genomförbara.

3.  Om ni sedan tidigare har gamla kakel o klinkers kan det finnas asbest i fix och fog, då måste badrummet saneras.  Det finns två sätt att utföra sanering,  1, Ni sanerar själva.  2. Vi anliter  ett saneringsföretag som utför  arbetet säkert och enligt lagen.  Carlstad Plattsättning rekommenderar alternativ nr 2.

4.  Asbest  användades från tidigt 1950- 1976.  Om ditt hus eller din lägenhet var byggt eller renoverat under de åren, vill vi bli informerade om det.  Vi kan ta ett prov innan rivningen påbörjas för att fastsälla om det finns asbest.  Provar kostar 850 kr plus moms per styck.

5.  När en fuktskada uppstår. Ibland upptäcker vi en fuktskada under rivningen av ditt badrum.  Oror dig inte,  vi har folk som tar hand om problemet,  men det tillkommer en kostnad för avfuktning av det skadade området. Om vi upptäcker en fuktskada kommer renoveringstiden av ert badrum att öka eftersom vi alltid försäkrar oss om att all fukt är bort innan vi fortsätter med arbetet.

6. Fogning. Det är mycket viktigt att du som kund själv väljer färg på fog. Detta kan du få hjälp med i butiken.

 

 

 

 

 

 

Produktion: Accurato Media